Edit title Here

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free Hit Counter
เริ่มนับ 1 เมษายน 2554
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 17/11/58
อบจ.นครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 30/10/58 
อบจ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้างฯ 21/09/58 
อบจ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร(พนักงานจ้าง)08/09/58
อบจ.นครพนม มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ อ.ธาตุพนม 
อบจ.นครพนม ร่วมกับขนส่งจังหวัดฯ จัดทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ตามโครงการ อบจ.สัญจรฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 18/08/58 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558

อบจ.นครพนม มอบบ้านในเขตพื้นที่อำเภอปลาปากจำนวน 2 หลัง 22/05/58 
อบจ.นครพนม จัดการแข่งขันมวยรอบ อบจ.สัญจร นัดชิงชนะเลิศ 30/04/58
อบจ.นครพนม จัดงานมวยรอบ ครั้งที่ 5 ณ บ้านดงน้อย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม 14/04/58
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติจำนวน 2 หลัง 13/03/58
รายการมวยรอบอบจ.สัญจร  ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4 10/03/58

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
151/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-514666 Fax 042-514666

ผู้บริหาร อบจ.นครพนม

Item Thumbnail
free unlimited image hosting

โรงเรียนปลอดบุหรี่
ฝากรูป

free unlimited image hosting
Item Thumbnail
Item Thumbnail
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting