Edit title Here

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free Hit Counter
เริ่มนับ 1 เมษายน 2554
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

               เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นำโดย นางสุจินดา ศรีวรขาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นางพูนสุข โพธิ์สุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ออกให้บริการทำใบขับขี่จักรยานยนต์ให้ประชาชนในพื้นที่ ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมพบประชาชน (อบจ.นครพนมสัญจร) ซึ่งโครงการ อบจ.นครพนมสัญจรได้ดำเนินการร่วมกับขนส่งจังหวัดนครพนม ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ สอบภาคปฏิบัติและสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ 12-13 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าลาด ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยโครงการอบจ.นครพนมสัญจรได้บูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดนครพนมออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
151/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-514666 Fax 042-514666

ผู้บริหาร อบจ.นครพนม

Item Thumbnail
free unlimited image hosting

โรงเรียนปลอดบุหรี่
ฝากรูป

free unlimited image hosting
Item Thumbnail
Item Thumbnail
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting