Edit title Here

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free Hit Counter
เริ่มนับ 1 เมษายน 2554
ขับเคลื่อนโดย Blogger.วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้จัดทำ กฐิน อบจ.นพ ทอดถวาย ณ วัดป่าสันติธรรม บ้านโพนก่อ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นำโดยท่านรองนายกฯ นางสุจินดา ศรีวรขาน รักษาราชการแทนนายก อบจ.นพ และ ท่านรองนายกฯ นางพูนสุข โพธิ์สุ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นพองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
151/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-514666 Fax 042-514666

ผู้บริหาร อบจ.นครพนม

Item Thumbnail
free unlimited image hosting

โรงเรียนปลอดบุหรี่
ฝากรูป

free unlimited image hosting
Item Thumbnail
Item Thumbnail
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting