Edit title Here

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free Hit Counter
เริ่มนับ 1 เมษายน 2554
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดย นางพูนสุข โพธิ์สุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประกอบพิธีส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ให้แก่ นายศิริพล เฟื้อยใต้ บ้านเลขที่ ๑๗/๒ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และทำพิธีปล่อยปลา จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำบึงมอ หมู่ที่ ๕ บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
151/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-514666 Fax 042-514666

ผู้บริหาร อบจ.นครพนม

Item Thumbnail
free unlimited image hosting

โรงเรียนปลอดบุหรี่
ฝากรูป

free unlimited image hosting
Item Thumbnail
Item Thumbnail
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting