Edit title Here

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free Hit Counter
เริ่มนับ 1 เมษายน 2554
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี ดร.ไพรฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีนางสุจินดา ศรีวรขาน รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นางพูนสุข โพธิ์สุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวัน พุธ ที่ ๒๘ ธันวามคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เวลา ๑๕.๓๐ น.


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
151/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-514666 Fax 042-514666

ผู้บริหาร อบจ.นครพนม

Item Thumbnail
free unlimited image hosting

โรงเรียนปลอดบุหรี่
ฝากรูป

free unlimited image hosting
Item Thumbnail
Item Thumbnail
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting