Edit title Here

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free Hit Counter
เริ่มนับ 1 เมษายน 2554
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดย นายสมเกียรติ ศิริตัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีเทพประดิษฐาราม ตำบลในเมือง จังหวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
151/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-514666 Fax 042-514666

ผู้บริหาร อบจ.นครพนม

Item Thumbnail
free unlimited image hosting

โรงเรียนปลอดบุหรี่
ฝากรูป

free unlimited image hosting
Item Thumbnail
Item Thumbnail
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting