Edit title Here

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free Hit Counter
เริ่มนับ 1 เมษายน 2554
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพัน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดย นางสุจินดา ศรีวรขาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นางพูนสุข โพธิ์สุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ฝึกอบรมผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลทหารที่ ๒๑๐ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
151/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-514666 Fax 042-514666

ผู้บริหาร อบจ.นครพนม

Item Thumbnail
free unlimited image hosting

โรงเรียนปลอดบุหรี่
ฝากรูป

free unlimited image hosting
Item Thumbnail
Item Thumbnail
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting