Edit title Here

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free Hit Counter
เริ่มนับ 1 เมษายน 2554
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดย นางพูนสุข โพธิ์สุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น จากเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ชั้น ๓ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
151/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-514666 Fax 042-514666

ผู้บริหาร อบจ.นครพนม

Item Thumbnail
free unlimited image hosting

โรงเรียนปลอดบุหรี่
ฝากรูป

free unlimited image hosting
Item Thumbnail
Item Thumbnail
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting