Edit title Here

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free Hit Counter
เริ่มนับ 1 เมษายน 2554
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

                                                 

ข้อบัญญัติ 
เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จาการค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันกับน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ พ.ศ.2555
ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ พ.ศ. 2555
ข้อบัญญัติ 

เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักโรงแรม พ.ศ.2552


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
151/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-514666 Fax 042-514666

ผู้บริหาร อบจ.นครพนม

Item Thumbnail
free unlimited image hosting

โรงเรียนปลอดบุหรี่
ฝากรูป

free unlimited image hosting
Item Thumbnail
Item Thumbnail
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting
free unlimited image hosting